מסכת בבא בתרא

מסכת במשנה

מסכת בבא בתרא היא המסכת השלישית בסדר נזיקין שבמשנה. מסכת זו היא המסכת בעלת מספר הדפים הרב ביותר בתלמוד הבבלי – 175. בארמית "בבא בתרא" פירושו "השער האחרון". שלוש המסכתות הראשונות בסדר נזיקין הן כולן מסכת אחת – "מסכת נזיקין", ובבא בתרא היא המסכת השלישית והאחרונה במסכת זו.


  • "גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר (ישעיהו לב, יז) והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם." ~ דף ט
  • "מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות." ~ דף י"ב
  • "אין אדם נתפס בשעת צערו." ~ דף ט"ז
  • "חברך - חברא אית ליה, וחברך דחברא - חברא אית ליה." ~ דף כ"ח, ע"ב
  • "קנאת סופרים תרבה חכמה." ~ דף כ"א, ע"א ודף כ"ב, ע"א
  • "קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא." ~ דף כ"ד, ע"ב
  • "והן נבקעות מאליהן כתאינה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסירה כלום וכבקעה זו שנבקעת בימות הגשמים ואינה חסירה כלום." ~ דף מ"ח
  • "קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים." ~ דף ס', ע"ב
  • "תנו רבנן עתיר נכסין עתיר פומבי זה הוא בעל הגדות עתיר סלעים עתיר תקוע זהו בעל פלפול עתיר משח עתיר כמס זהו בעל שמועות הכל צריכין למרי חטיא" ~ דף קמה ע"ב
  • "אוירא דארץ ישראל מחכים." ~ דף קנ"ח, ע"ב

קישורים חיצוניים

עריכה