מסכת עירובין

מסכת במשנה

מסכת עירובין היא המסכת השנייה בסדר מועד, שהוא הסדר השני בשישה סדרי משנה. נושא המסכת הוא איסורי רשויות השבת, בעיקר איסורי דרבנן של טלטול בין רשויות יחיד שונות, ותקנות חכמים עירוב חצרות ושיתוף מבואות.

  • "החש בראשו — יעסוק בתורה" ~ דף נ"ד
  • "אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו." ~ דף ס"ה
  • "אפילו ריקנים שבך (כנסת ישראל) מלאים מצוות כרימון." ~ ריש לקיש, דף כ"ט
  • "אוי לי מיִצרִי, אוי לי מיוצרי." ~ דף י"ח, ע"א
  • "כל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכל המגביה עצמו הקב"ה משפילו, כל המחזר על הגדולה גדולה בורחת ממנו וכל הבורח מן הגדולה גדולה מחזרת אחריו וכל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני שעה שעה עומדת לו." ~ דף י"ג, ע"ב

קישורים חיצוניים

עריכה