מסכת ראש השנה

מסכת במשנה

מסכת ראש השנה היא המסכת השמינית בסדר מועד לפי סדר המשניות (אולם בתלמוד הבבלי היא חמישית – לפני מסכת יומא), במסכת זו ארבעה פרקים ובתלמוד הבבלי על מסכת זו יש 34 דפים. המסכת עוסקת בפרטי ההלכות של לוח השנה העברי, קידוש החודש, הלכות תקיעת שופר, והלכות ברכות התפילה התלויות בהם.


  • ראש השנה, כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר 'היוצר יחד, לִבם; המבין, אל כל מעשיהם'." ~ משנה מסכת ראש השנה א', ב'
  • "תרתי קלי מחד גברא לא משתמעי." ~ דף כ"ז, א'
  • "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע." ~ דף כ"ז, ע"א
  • "לא תהא שמיעה גדולה כראייה." ~ דף כ"ה, ב'
  • "כל מילתא דעבידא לאגלויי לא משקרי בה אינשי." ~ דף כ"ב, ע"ב

קישורים חיצוניים עריכה