משפט היין

פרשן מקרא ומילונאי יהודי בן המאה ה-13

משפט היין היא מקאמה מאת יוסף בן תנחום הירושלמי שנכתבה במאה ה־13.

"המריבה והקצף."

  • "בת יושבת בפתח עיניים, לא תתעלם מרואה."
  • "בה שמחת אלוהים ואדם."
  • "הנער הסכל והבער... תפשה ושכב עמה וצעקה הנערה ואין מושיע לה."
  • "ותהר ותלד בן נחמד ונאה, יפה תואר ויפה מראה."
  • "אם דבריך נכונים וטענותיך נאמנים ייתן כמוהר הבתולות השוכב אותה ויענה."
  • "ויגש הנער ויאמר... כי מלך התאווה יפתה איש בשקריו ויצר לב האדם רע מנעוריו."
  • "לא לקחתיה אך כמשפט הנשים על ידי חופה וקידושים ותלד שישה בנים."
  • "ויושב כפו אל צרור כספו, ויוצא שבעים כסף, ויאמר כרתו באלה המריבה והקצף!"