משתמש:איתי/ארגז חול
צריך לעשות עם זה משהו

עריכה
  • "אם רצונך להכיר חברה, עם, ואומה,הכנס לליבה של מערכת החינוך ותוכל להכיר באופן ישיר את אותה חברה על דעותיה , השקפותיה ודרך חייה" ~ זבולון אורלב

ענוה

עריכה
  • "עקב ענוה יראת ה'" ~
  • "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסוליתה" ~ ירושלמי שבת פ"א


יום הכיפרים

עריכה

מתפילות החג

עריכה
  • "על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים." פתיחת כל נדרי
  • "אבינו מלכנו – חתמנו בספר חיים טובים." מתוך תפילת "אבינו מלכנו"
  • "אֵל נוֹרָא עֲלִילָה אֵל נוֹרָא עֲלִילָה הַמְצִיא לָנוּ מְחִילָה בִּשְׁעַת הַנְּעִילָה."
  • "כְּוֶרֶד הַנָּתוּן בְּתוֹךְ גִּנַּת חֶמֶד. מַרְאֵה כֹהֵן:

כְּזֵר הַנָּתוּן עַל מֵצַח מֶלֶךְ. מַרְאֵה כֹהֵן: כְּחֶסֶד הַנִּתָּן עַל פְּנֵי חָתָן. מַרְאֵה כֹהֵן:

אמת מה נהדר היה כהן גדול, בצאתו מבית קדש הקדשים, בשלום בלי פגע.

  • "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום"ראש השנה

עריכה

"והי' ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לד' בהר הקדש בירושלם", "אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני". אלא מפני שענין תקיעת שופר הוא שתעמוד לנו זכות הקדושה שיש בנו בכח אע"פ שאינה בשלמות בפועל.

על כן אמר "תקעו בחדש" שמתחדשת השנה גם כן, וכח החידוש חוזר להוסיף כח הקדושה בנבראים כעין התחלת היצירה ופועל עלינו, "בכסה" שגם הכח המכוסה שבנפשנו יפעול לטובה ויצא לגילוי להשלים הנפש בדעות ובמעשים. והנה ראש השנה "זה היום תחילת מעשיך", מתעורר הכח הקדוש כמו שהוא בעצם, כי זה חק שיום ההתחלה נשארת בו סגולת הקיום,