ניקולא בואלו

משורר ומבקר ספרות צרפתי
(הופנה מהדף ניקולה בואלו)

ניקולא בואלו (בצרפתית: Nicolas Boileau-Despréaux)‏ (1 בנובמבר 1636 - 13 במרץ 1711), משורר ומבקר ספרות צרפתי.

ניקולא בואלו

מתוך כתביו

עריכה

אמנות השירה

עריכה
 • "חזור עשרים פעם על יצירתך, לטש אותה ללא הפסק, חזור ולטש."
 • "אהבו נא את התבונה; שכתביכם יִשָאָלו תמיד ממנה בלבד, והיא תהיה לכם לערך ולזוהר."
 • "מאושר הוא האדם היודע בחרוזיו, לעבור מן הרציני אל הנעים, ומן המבדח אל הקפדני."
 • "הבערות מוכנה תמיד להעריץ את עצמה."
 • "מה שאנו מבינים היטב אנו מבטאים בצורה ברורה, והמילים לומר זאת מגיעות בקלות."
 • "שוטה מוצא תמיד, שוטה גדול יותר אשר אותו מעריץ."
 • "לפני שתכתוב למד לחשוב."
 • "משורר נמהר ינסה לשווא להגיע למרומי הפארנסוס, אם איננו משורר מלידה."
 • "כל תשוקה באה על ביטויה בשפה שונה."
 • "המסתורין הנוראים של קישוטים משעשעים אינם מסוגלים להצליח."
 • "עשה את חבריך למבקרים של יצירתך."
 • "הנפש איננה מתרגשת ממה שאין היא מאמינה בו."
 • "הטבע, שיש בו שפע כישרונות מצוינים, יודע לחלק אותם בין המשוררים."
 • "לעתים קרובות השפע מרושש את הנושא."
 • "סונטה ללא פגם שווה שירה ארוכה."
 • "אהבו את המבקרים של יצירותיכם, ותקנו אותן מבלי להתאונן."
 • "עבוד למען התהילה, ואל תרשה לעולם לרווח שפל להיות מטרת עבודתך."
 • "התחקה אחר חצר המלכות והעיר, שניהם עשירים בדגמים."

איגרות

עריכה
 • "אין משא נורא יותר ממשא הבטלה."
 • "אין יפה מן האמת; האמת בלבד היא חסודה."
 • "הבערות שווה יותר מאשר ידע מסולף."
 • "אסונה הגדול של יצירה חדשה איננו שמדברים בה סרה, אלא שאיש אינו אומר עליה דבר."
 • "אנו יכולים להיות גיבורים מבלי להשחית כל מה שעל פני האדמה."
 • "אנו מתרחקים מן הטבע, עוטים על פנינו מסכות, ופוחדים לגלות את פנינו האמיתיות."
 • "אדם בעל לב אציל מרוצה במה שהוא מוצא בתוך תוכו, ואיננו מייחס לעצמו את תכונותיו של זולתו."

סאטירות

עריכה
 • "הרע שאנו אומרים על הזולת, אינו יוצר אלא רעה."
 • "מכל החיות המתעופפות באוויר, המתהלכות על האדמה או השוחות בים, מפריז ועד פרו, מיפן ועד רומא, החיה הטיפשה ביותר לדעתי, הוא האדם."
 • "השאפתנות, הקמצנות, האהבה, השנאה, אוחזות בנשמותינו כמו כבליהם של אסירים שנידונו לעבודת פרך."
 • "הר של עבודה ילד עכבר."
 • "כל האנשים מטורפים, ולמרות כל מאמציהם אין הם שונים זה מזה."

מיוחס

עריכה
 • "האקדמיה בצוותא גינתה אותו; הציבור מרד והתעקש להעריצו."
 • "הבה נמהר; הזמן נמלט ומושך אותנו אתו יחדיו."
 • "רגע זה שאני מדבר עליו, רחוק ממני כבר."
 • "מי שמרוצה עם כלום הוא בעליו של הכל."
 • "לעולם אין אנו גדולים אלא במידה שאנו כנים."
 • "הנפש מתייגעת מהר אם הלב אינו כנה."
 • "הזהב, גם אם הוא מכוער, מעניק גוון של יופי."
 • "ההוכחה שמעולם לא לקחתי את התרופה, היא שאני עדיין חי."
 • "החרוז הוא עבד, ואינו חייב אלא לציית."
 • "החכם ביותר הוא מי שאינו חושב שהוא כזה."
 • "עמוד על המשמר, כי הקמצנות איננה מרוויחה דבר, ומבזה את עצמה."
 • "מי שאינו יודע להגביל את עצמו, לעולם לא יידע לכתוב."
 • "העדף להיות בנאי, אם אתה מוכשר לכך."
 • "רעיון חדש הוא רעיון שהיה קיים אצל כולם, שמישהו ביטא בפעם הראשונה."