נתאי הארבלי

תנא בן ימי הבית השני

נתאי הארבלי היה אב בית דין בדור השני של תקופת הזוגות.

  • "הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענויות" (אבות א, ז)