סיבתיות

יחסי סיבה-תוצאה
(הופנה מהדף סיבה)

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא סיבה וסיבתיות.