סיפורה של מערכת החינוך הישראלית

סיפורה של מערכת החינוך הישראלית הוא ספר מאת נירית רייכל שיצא לאור ב־2008.

"להבין טוב יותר את המערכת שבה הם שותפים."

  • "הקשר בין מערכת החינוך לבין החברה הישראלית הוא קשר בלתי נפרד. הן משקפות זו את פניה של זו."
  • "מערכת החינוך הישראלית הייתה שותפה פעילה בתהליכים שחלו בחברה הישראלית ובמאבקיה, השפיעה על תהליכים אלה, הושפעה מהם ועדיין מושפעת."
  • "היכרות עם מערכת החינוך פירושה היכרות עם החברה הישראלית, עם הלכי הרוח המקובלים בה, עם השלבים השונים המאפיינים את התפתחותה ועם הציפיות שלה לעתיד."
  • היסטוריה של החינוך היא אחד מתחומי הדעת החשובים העומדים לרשות הסגל החינוכי, מתווי מדיניות החינוך, והשותפים השונים לעשייה החינוכית. היא מאפשרת להבין טוב יותר את המערכת שבה הם שותפים."
  • "ניתן לשמר מסורות וזיכרונות היסטוריים קולקטיביים ולתת כלים להתבוננות ביקורתית; לחזק תחושת זהות והשתייכות וגם לשנות, לתקן, לחדש ולשפר."
  • "לתת בידי התלמיד ידע מעמיק הנוגע למשטר במדינת ישראל, לזכויותיו ולחובותיו של אזרח, לחשיבות של כיבוד החוק ולצורך בשותפות אזרחית."