עדיה חורון

היסטוריון, בלשן, ממפענחי לוחות אוגרית ומההוגים המרכזיים של תנועת הכנענים

עדיה גור חורון (1907 – 21 בספטמבר 1972) היה חוקר, היסטוריון ובלשן, מהחשובים שבהוגי הדעות הכנענים.


  • "אינני יהודי מיבנה אלא עברי משומרון!"
  • "זרע רעיוני הנזרע היום הופך להיות המעש של המחר."
  • "הרעיון קודם לכול והמעשה אין לו ערך, והוא גם לא יעשה, אם אין רעיון ביסודו ואין כיוונו מוכתב באופן מוחלט על ידי הרעיון."
  • "הרעיון, העיקר הרעיון, ואין זה משנה באיזו דרך ינבוט ויתפשט."
  • "קשה להתלהב מאהבת המולדת ולהתעניין בענייני מדינה כאשר אין למולדת ולמדינה סיכוי לריבונות."
  • "מאלף הדבר, איך הנתונים לבדם יובילו את החוקר התם, השלם עם עצמו, למסקנות מסוימות, כמעט בלי רצונו ונגד חינוכו, אם רק מסוגל הוא ללמוד מן העובדות, במקום ללכת אחר האופנה האקדמאית ולהסתגר בדעותיה הקדומות."