עוזר רבין

משורר ישראלי (1921–1999)

עוזר רבין (1921 - 1999) הוא משורר ישראלי.


  • לילה שוב להעריצך פנים, לעבדך גוף."
  • "ללכת ללכת תמיד בחיים האלה עד התוודע."
  • "אהבת עולם מציגה, לתשואות תמיד מחכה."
  • "נפש מתהפכת תמיד: לידתה, מותה, לידתה."
  • "לא תעצמנה העיניים – מונות כל זיכרון, מגנות כל שכחה."
  • "אולי הייתי שומע דיבר אילו לא מילאתי פי דברים."

אמרותיועריכה

  • "השירים אומרים את עצמם."

נאמר עליועריכה

  • "רבין הוא משורר למשוררים." ~ משה בן–שאול
  • "את דיוקנו של עוזר רבין קשה לרשום, גם הוא חומק כל הזמן מבין ההגדרות, ואולי זו אחת הסיבות להתקבלותו היחסית ולמידת ההיכרות המועטה עם המשורר המבריק הזה. יש משהו בלשון השירה הזו החומק מכל הגדרה ממשית." ~ עינת יקיר