דף העזרה בנושא מדיה מאוחסן בוויקיפדיה, מיזם אחות של ויקיציטוט, בדף עזרה:מדיה.
  • דף עזרה זה הוא טכני במהותו ואינו ייחודי לוויקיפדיה או לוויקיציטוט ולכן יש לקרוא את הדף בוויקיפדיה כאילו בכל מקום שכתוב "ויקיפדיה" הכוונה היא "ויקיציטוט".
תמונות וקבצים