עזרה:משתנים

דף העזרה בנושא משתנים מאוחסן בוויקיפדיה, מיזם אחות של ויקיציטוט, בדף עזרה:משתנים.
  • דף עזרה זה הוא טכני במהותו ואינו ייחודי לוויקיפדיה או לוויקיציטוט ולכן יש לקרוא את הדף בוויקיפדיה כאילו בכל מקום שכתוב "ויקיפדיה" הכוונה היא "ויקיציטוט".


ראו גםעריכה