עזריה אלון (15 בנובמבר 1918 - 19 בינואר 2014), חוקר ארץ ישראל, ממייסדי החברה להגנת הטבע. פעל רבות לתיעוד טבע ארץ ישראל, שמירתו והפצת מורשתו, חתן פרס ישראל על מפעל חיים לשנת תשע"ב (2012).

עזריה אלון

  • "זכור ושמור! חכם השביל מן ההולכים בו. אם עלית בו – אל תעזבנו כי הוא צודק תמיד. הנה ימשוך אותך אל שפת הים בשעה שפניך להרים דווקא, ואתה רוצה לנטוש אותו ו'לקצר'. הגעת לשפת המצוק, ואתה רוצה לרדת והוא סחור סחור עולה ויורד, ומושך אל אי – אך היזהר לך מקיצורים! סמוך על דורי דורות של שודדים ורועים, אנשים אשר אצה דרכם להם לא פחות מאשר דרכך אצה לך. ובשעליהם כבשו את השביל דווקא כך. אינך מאמין? אדרבא, נסה. לך בדרכך אתה והגעת או אל מפל דרך, בלבד חזרה על עקבותיך בבושת פנים, או על שפך אבנים גבוה ועמוק המוביל אותך אל תוהו חצצים ואבני גל או סתם לסבך של ואדיות וגבעות, בהם תתעכב שעות לחינם ולשווא 'קיצור' כזה הוא הדרך הקצרה והארוכה."
  • "אני נאבק ברעיון של 'רוח האדמה' לא משום שאין הוא ציוני, אלא משום שהוא נגד האנושות."
  • "לאחד – מישור אבק, שממה רבתי ללא קיוסק. לאחר – נוף חלומותיו."