נובאליס הוא שם העט של גאורג פיליפ פרידריך פון הארדנברג (2 במאי 1772 - 25 במרץ 1801), סופר, פילוסוף ומשורר גרמני.

נובאליס

מתוך יצירותיו

עריכה

קטעים

עריכה
 • "לא אנגליה בלבד, אלא כל אנגלי הוא אי בודד."
 • "משחק העננים, משחקו של הטבע הוא פיוטי מיסודו."
 • "אנו חולמים על מסעות ביקום, אך האם הוא איננו שוכן בתוכנו?"
 • "אין אנו מכירים את עמקי נפשנו."
 • "הנצח נמצא בתוכנו."
 • "הצעד הראשון הוא להתבונן בתוך תוכנו, והצעד השני הוא להרהר בעולם שמסביבנו."
 • "יש לנו משימה: לטפח את האדמה."
 • "האהבה עושה קסמים."
 • "האדם הוא השמש, וחושיו הם הכוכבים."

היינריך פון אופטרדינגן

עריכה
 • "אהבה אינה אלא שירתו העילאית של הטבע."
 • "חתונה מוקדמת - אהבה ארוכה."
 • "האהבה היא חזרה אינסופית."
 • "אין סוף למה שהשירה יכולה ללמוד מהמוזיקה ומהציור."

שליחותו של צייר

עריכה
 • "לממש את דמותו של מה שלא ניתן לדמות, לראות את הנעלם, לנגוע ולחוש במה שלא ניתן לתפיסה."

אנציקלופדיה

עריכה
 • "חולשתם של איברינו ושל הקשר עם עצמנו מונעת מאתנו לחוש בעולם האגדה."

יומן אינטימי

עריכה
 • "היכן יכול ילד לישון בביטחון גדול יותר מאשר בחדרו של אביו?"

אמרותיו

עריכה
 • ילדות היא תור הזהב."
 • "פרח הוא ישות פיוטית לחלוטין."
 • "הכל כישוף, או כלום."
 • "הטבע הוא מטה קסמים מאובן."
 • "לשחק פירושו לנסות את המזל."
 • "מי שמתכחש לאמת, מתכחש לעצמו."
 • "החירות היא נושא שבו התופעה המיוחדת במינה היא הפרט."
 • "אהבתי הפכה ללהבה המאכלת לאיטה את כל הממשי שבתוכי."
 • "משורר מבין את הטבע טוב יותר מאשר את המדע."
 • "השירה לתחושה כמוה כפילוסופיה למחשבה."
 • "החיים הם מחלת נפש."
 • "אנו קשורים יותר עם הנסתר מאשר עם הנגלה."
 • "כל מה שאנו אוהבים הוא מרכזו של גן עדן."
 • "לעולם לא נבין את עצמנו כליל."
 • "כדי להיות מודע לאמת, צריך להילחם בה תחילה."
 • "האמן שייך ליצירה, ולא היצירה לאמן."
 • "השירה מרפאה את פצעי התבונה."
 • "האמן בלבד יש בכוחו להסביר את משמעות החיים.
 • "החיים מהווים את תחילתו של המוות."
 • "הלימוד נעים, אך העשייה היא שיאה של ההנאה."
 • פילוסופיה היא הרצון להיות בביתנו בכל מקום."
 • "קיים בעולם בית מקדש אחד בלבד: גופו של האדם."
 • "האם זה אפשרי כי הממשי הוא דמיוני, וכי הבלתי מציאותי הוא אמיתי?"
 • "להעמיד את הרוע כניגודן של המידות הטובות פירושו לכבדו יתר על המידה."