פרנץ רוזנצווייג

פילוסוף יהודי-גרמני

פרנץ רוזנצווייג (בגרמנית: Franz Rosenzweig)‏ (25 בדצמבר 1886 - 10 בדצמבר 1929), פילוסוף יהודי־גרמני. מחשובי הפילוסופים של היהדות בעת החדשה.

"אהבת האל לאדם היא הציווי לאהבת העולם."

מתוך כתביועריכה

  • "האמת היא ששלושת העצמים – אדם, אלוהים, עולם – ראשונים ואחרונים לכל מחשבה... הניסיון ככל שיעמיק חדור, יגלה באדם רק את האנושי, בעולם רק את העולמי ובאלוהים רק את האלוהי."
  • "אהבת האל לאדם היא הציווי לאהבת העולם. אהבת האדם את אלוהים מתבטאת באהבתו את האחר. כך משתלבים הצו 'ואהבת את ה' אלוהיך' והצו 'ואהבת לרעך כמוך'."
  • "נבוא להשיג את האל והנהו מסתתר. את האדם, את עצמנו, והנהו סגור. את העולם והנהו חידה גלויה. רק ביחסיהם, רק בבריאה, בהתגלות ובגאולה, המה נפתחים."
  • "התגלות היא לעולם הערובה לכניסתו [של האדם] אל הנצח." ~ מתוך "כוכב הגאולה", עמוד 288
  • "כשם שנהפכה שרירותו ילודת הרגע של אלוהים ליכולת מתמדת, כך נהפכת מהותו הנצחית לאהבה, אהבה שניעורה מחדש בכל רגע, שלעולם צעירה היא, לעולם ראשונה היא."
  • "אנשים סבורים שאדם עוסק בפילוסופיה, אך באמת הוא אינו אלא כותב את הביוגרפיה של עצמו." ~ יומן, 11.1.1906
  • "מוטב להיות ידוע לשמצה מאשר להישאר אלמוני. בתור אלמוני לעולם לא אגיע לדבר, כידוע לשמצה (כ'כופר') אהא לפחות 'מעניין' וכך אכונה." ~ 'מבחר אגרות וקטעי יומן', יוצאים לאור וערוכים בידי רבקה הורביץ, מוסד ביאליק, 1987, עמ' 169
  • "אושר וחיים הם שני דברים שונים." ~ 'מבחר אגרות וקטעי יומן', יוצאים לאור וערוכים בידי רבקה הורביץ, מוסד ביאליק, 1987, עמ' 132

נאמר עליועריכה

  • "הוא עיצב תפיסה קיומית לפיה על האדם לפגוש את יהדותו שלו כשהוא מביא אליה את אישיותו על כלל מרכיביה, את הביוגרפיה האישית שלו, את הידע הקודם שלו, ואת ערכיו והשקפותיו. מבחינתו, המפגש בין המסורת היהודית הקיימת לבין האדם על שלל מרכיביו ואישיותו הינו חיוני ואף מרכזי בהתהוות היהדות במהלך הדורות... רוזנצווייג מצביע על שני מומנטים עיקריים באורח החיים היהודי ההלכתי ועל היחס הראוי ביניהם. מחד עומדת מצוות אהבת ה', המהווה שורש של התורה כולה, ולצדה עומדת מצוות אהבת הרע. מבחינת רוזנצווייג, האדם הדתי נדרש למעבר מן האחת אל השנייה." ~ ד"ר לאון ויינר
  • "הארץ והלשון הפכו במשנתו למעין תוארי שלילה. ארץ ישראל היא ארצנו כדי שלא נהיה שבויים לאף ארץ ואדמה. העברית חשובה לנו, כדי שנבין את אוצרותנו, אך גם כדי שלא נרגיש בבית בשום לשון אחרת. בפועל רוצה היהדות שנהיה מעל לכל נאמנות פוליטית, הניכור אינו טרגדיה אלה אידאל. היהודי הגלותי הוא האדם האמיתי. לפנינו אידאל נפלא, אך ההיסטוריה חשבה אחרת. רוזנצווייג מת ארבע שנים לפני עליית הנאציזם לשלטון. הוא היה הפילוסוף האחרון של הגלות." ~ פרופסור שלום רוזנברג

קישורים חיצונייםעריכה