אליעזר בן הורקנוס

מגדולי התנאים בתקופת חורבן בית שני ואחריו
(הופנה מהדף רבי אליעזר)

רבי אליעזר בן הורקנוס במשנה ובתלמוד מוזכר בשם הסתמי רבי אליעזר, או רבי אליעזר הגדול - מגדולי התנאים בדור השני, בתקופת חורבן בית שני ולאחריו, ומבכירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. עמיתו של רבן גמליאל דיבנה (ואף בעלה של אחותו של רבן גמליאל, אמא שלום) ובר הפלוגתא של רבי יהושע בן חנניה.

מיוחסעריכה

  • "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (אבות ב י)
  • "אל תהי נוח לכעוס" (אבות ב י)
  • "הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש" (אבות ב י)
  • "ושוב יום אחד לפני מיתתך".(אבות ב י)
אמרו (תלמידיו): וכי אדם יודע אימתי ימות שיעשה תשובה (אליו)
א"ל: בכל יום יאמר אדם היום אעשה תשובה שמא אמות למחר נמצאו כל ימיו באים בתשובה וזה פירושו של דבר "בכל עת יהיו בגדיך לבנים" (קהלת ט' ח') (אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כט ד"ה ושוב יום)

נאמר עליועריכה

  • "בור סוד שאינו מאבד טיפה" (אבות ב, ח)
  • "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם" (שם)
  • "טיפה קנקן זפותה שמשמרת את יינה"(אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יד ד"ה חמשה תלמידים)
  • "שאם כל הימים דיו וכל הקנים קולמוסין וכל בני אדם לבלרין אינן יכולין לכתוב מה שקרא ושנה" (אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד תלג ד"ה פרשה ב'. - עשרה)