רבי יונתן

רבי יונתן, תלמידו של רבי ישמעאל

  • "כל המקים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר" (אבות ד ט)
  • "כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני" (שם)