פתיחת התפריט הראשי

שאול ליברמן

רב וחוקר תלמוד. מפרש התוספתא והתלמוד הירושלמי
שאול ליברמן

הרב פרופ' שאול ליברמן (1898 - 1983), מגדולי חוקרי התלמוד וספרות התורה שבעל פה.


  • "נראה שהקדמונים נהגו פעמים רבות בתבונה ממנה אנו יכולים ללמוד."
  • "שטויות הם שטויות. אבל ההיסטוריה של השטויות היא מדע." ~ בהקדמה להרצאה של גרשם שלום

נאמר עליועריכה

  • "הוא פשטן ויש לו חוש לפרשנות ישרה, והוא יודע לנצל את כל הספרות התלמודית, הרבנית והמדעית לצרכי פירושו... הוא מצטמצם על קביעת נוסחאות ופרשנות מדויקה... שעל ידי כך הוא מביא תועלת גדולה בספרי' הרבים." ~ הרב יחיאל יעקב וינברג[1]