שאול ליברמן

רב וחוקר ספרות חז"ל. מפרש התוספתא והתלמוד הירושלמי

הרב פרופ' שאול ליברמן (1898 - 1983), מגדולי חוקרי התלמוד וספרות התורה שבעל פה.

שאול ליברמן

  • "נראה שהקדמונים נהגו פעמים רבות בתבונה ממנה אנו יכולים ללמוד."
  • "שטויות הם שטויות. אבל ההיסטוריה של השטויות היא מדע." ~ בהקדמה להרצאה של גרשם שלום
  • "תקופת המשנה והתלמוד היא התקופה החשובה ביותר בתולדות עמנו אחרי תקופת התנ"ך, בה נתעצבה דמותה של היהדות כמות שהיא עכשיו."

נאמר עליו עריכה

  • "הוא פשטן ויש לו חוש לפרשנות ישרה, והוא יודע לנצל את כל הספרות התלמודית, הרבנית והמדעית לצרכי פירושו... הוא מצטמצם על קביעת נוסחאות ופרשנות מדויקה... שעל ידי כך הוא מביא תועלת גדולה בספרי' הרבים." ~ הרב יחיאל יעקב וינברג[1]