שבועת הרופאים

שבועת הרופאים, או שבועת הִיפּוֹקְרָטֵס, היא שבועה שמקבלים על עצמם מרבית הרופאים עם הסמכתם לתפקיד. הנוסח המקורי נכתב בעת העתיקה כנראה על ידי היפוקרטס. ברבות השנים, נוספו גרסאות נוספות לנוסח המקורי.

מתוך השבועה

עריכה
  • "אשמור על החולים מאי־צדק ולעולם לא אזיק להם."
  • " "לעולם לא ארשום סם קטלני למי שביקש אותו, ולעולם לא אציע לו ליטול סם כזה."
  • "לא אנתח, אפילו לא כדי לסלק אבנים, אלא אשאיר זאת לאנשים שמוכשרים לכך."
  • "לכל בית שבו אבקר, אגיע לטובת החולה, ולא אבצע שום פשע ולא אגרום לנזק בכוונה תחילה, ובייחוד לא אקיים יחסי מין עם נשים וגברים."
  • "כל אשר אראה או אשמע תוך כדי הטיפול ואפילו מחוץ לטיפול, ושלא נועד להפצה, אשמור לעצמי."
  • "אם אקיים את השבועה ולא אפר אותה, מי ייתן ואמצא הנאה בחיי ובאומנותי ואזכה בתהילה מצד כל האנשים בהווה ובעתיד."

נאמר עליה

עריכה
  • "השבועה משקפת את התביעה לנאמנות הרופא למקצועו הרפואי עצמו, להעברתו לדורות הבאים ולשימורו. מעל הכל עומדת מחויבותו של הרופא לא רק לחוליו כי אם לעצם המקצוע." ~ לימור שרייבמן-שריר
  • "שרדה 2,500 שנות היסטוריה בזכות שפתה הפשוטה והקצרה, המעלה על נס ערכים הומניים מופשטים. זו שבועה שהפכה לסמל המנחה ומאחד רופאים בתרבויות שונות, וכולה התחייבות מוחלטת של הרופא לחולה הניצב לפניו." ~ אבינועם רכס