שיחת עזרה:ציר זמן

שיחות פעילות

מחיקהעריכה

מציע למחוק את דף העזרה הזה מהסיבה הפשוטה שאין אצלנו צירי זמן. למיטב ידיעתי באף ערך אין ציר זמן, וגם לא רצוי שיהיו כי אנחנו לא אנציקלופדיה. דעתכם ? מיקיMIKשיחה • 20:43, 30 ביולי 2009 (IDT)

"באף ערך אין ציר זמן" כי אין לנו בכלל ערכים, רק דפי ציטוטים. למחוק. דולבשיחה 21:11, 30 ביולי 2009 (IDT)
כמו דולב. בברכה, כרוב הקלחהערוגה 21:55, 30 ביולי 2009 (IDT)
  בעדOmer Bשיחה • 23:05, 30 ביולי 2009 (IDT)
אני חושב שמתגבש פה קונצנזיוס,   בעד מחיקה • עודד (Damzow)שיחה 22:44, 31 ביולי 2009 (IDT)
הסרתי את הקישורים לדף ומחקתי אותו. מיקיMIKשיחה • 23:40, 31 ביולי 2009 (IDT)
חזרה לדף "ציר זמן".