שכר

תשלום בעבור עבודה

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא שכר ומשכורת.

תלוש שכר

ראו גם

עריכה