שמואל יבנאלי

פוליטיקאי ישראלי

שמואל יבנאלי (1884 - 1961) היה ממייסדי מפלגות אחדות העבודה ומפא"י.

שמואל יבנאלי (מימין) עם נח נפתולסקי

  • "העליה הראשונה הייתה עממית ברוחה."
  • "לא הספרות העברית תהיה משענתה של שפתנו, אלא שפתנו – יסודה של ספרותנו."
  • "ההרמוניה בין השאיפה, הנובעת ממעמקי הנפש, ובין הסביבה, סביבת חברים, אחים ורעים."
  • "הערכתנו העצמית הביקורתית שימשה מנוף לתנועת התחייה וההתחדשות."

נאמר עליועריכה

  • "היה רחב מחשבה, בהיר עין וישר שכל, איש חכם ומחוכם." ~ פנחס קפרא