שמחת עניים

עטיפת הספר

שמחת עניים הוא ספר שירה מאת נתן אלתרמן בו פונה המספר המת אל אהבתו החיה ("הבת"). הספר יצא לאור לראשונה ב־1941.

מתוך הספרעריכה

 • "דפקה על הדלת שמחת עניים, כי חיכה לה האיש עד עת."
 • "לא הכל הבלים, בתי, לא הכל הבלים והבל!"
 • "יום יום בעדך על פתחים אחזר, למען תחיי עוד ערב."
 • "בלילה הזה שמעתי את בכיך בכר. רעות וחנוקות בכית."
 • "כי אין בית בלי מת על כפיים."
 • "תשרה השמחה על שולחן עניים, ועל חן מפתם ומאורם."
 • "את שומרת בקו היחיד המבדיל בין חיינו למוות."
 • "הן שמעת בקוראי לך: אייך, והאושר חבוק ומחובק בך."
 • "וזכרנו כל אלה לטוב, לא לרע, והרע לטובה נזכרנו."
 • "כגונן היונה על גוזליה, גוננה הכסילות על כסיליה."
 • "כאשר הרואות תחשכנה, כל הרעות תשכחנה."
 • "רבו צער ורוגז, אך את הרואה, כי נכון לנו ערב מנוחות, רעיה."
 • "האב לא ימות. כי הוא אב לאין קץ... שפתי האב אינן נעות, אך קול האב עוד יישמע."
 • "ארץ עוד תחליף קיצה וגם חורפה. ותמלא קול אבל ונגינות חופה. אבל לאן נוליך את החרפה?"
 • "גם בשכבו נטול קול ומזור, ובקרבך אליו, צעד צעד, עוד נדמה לו כי הוא הנקרא לעזור ואת המבקשת סעד."

נאמר עליועריכה

 • "נסיון ראשון זה מצידו של אלתרמן לחרוג ממסגרת השיר הלירי הבודד אל תחום הפואמה הלירית הסדרתית הוא גם נסיונו האמנותי והמוצלח ביותר בשטח זה." ~ דן מירון
 • "יחסי הגומלין בין המתים והחיים ככל שהם קרובים ואינטימיים, הם גם מלאים מתחים וסתירות. קבלת דינם של ערכים ושל נאמנויות שאין שכר או תכלית לה, סותרת את התשוקה העזה לחיות, את היצרים, את הרצון לעוצמה." ~ בעז ערפלי
 • "ביקש אלתרמן להציע ולבסס מחדש, מתוך מורשת התרבות הכלל אנושית (והיהודית בתוכה), את הערכים שעשויים להעניק משמעות לחיי האדם ולמותו בעולמה של המאה ה־20. כנגד הסתמיות והשרירותיות של מוות... העמיד אלתרמן לרשותם של בני דורו, בזיקה לערכים האלה ומתוך המורשת ההיא, את המיתוס של 'שמחת העניים': זו העוצמה הרוחנית החוגגת הכרוכה ב'חיים על קו הקץ' ואל הקץ... מוות שהוא גם שיא וניצחון, פרדוקסליים ככל שלא יהיו, של חיים ושל ערכים. 'שמחת העניים' הדופקת על הדלת, היא, בשיר הפותח, בשורת הניצחון הזה, הנקנה במחיר של אבדן ומוות. בגוף היצירה, ידיעת המוות הצפוי תתגלה – כשמקבליה יבחרו להתמודד עמו – כאותו ניצחון עצמו, כ'שמחת עניים'." ~ בועז ערפלי

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה