שמעון בן גמליאל

  • "כל ימי גדלתי בין חכמים, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה" (אבות א, יז)
  • "לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה" (שם)
  • "כל המרבה דברים מביא לחטא" (שם)
  • "על שלושה דברים העולם עומד: על הדין, ועל האמת ועל השלום" (שם יח)