שמעון גרשון רוזנברג

רב והוגה דעות

הרב שג"ר (1950 - 11 ביוני 2007, כ"ה בסיוון תשס"ז), (שמעון גרשון רוזנברג) תיאולוג ופילוסוף המוביל הגות ציונות דתית המשלבת את תנועת החסידות והפוסט מודרניזם.

 • "דווקא עם דחיית האמת האובייקטיבית טמון החופש המיסטי, החופש המאפשר אחר הכל להיות חלק מעולם דתי נוקב וחרותי."
 • "גם שיר של יונה וולך עשוי לחולל מחול של תודעות מוזרות במכולת."
 • "המוות הוא ההתגברות על הסתמיות של העולם, על הנפרדות שלו וסגירותו בעצמו ומעצמו, המוות הוא חזרת האדם להיות חלק מההוויה."
 • "יותר משנכון לומר כי "כשמתחתנים אז שמחים", נכון לומר כי "כששמחים אזי מתחתנים"(כשנתבקש לתת "טיפ" למתקשים להתחתן).
 • "המחר הוא עמלק, היום זה ישראל- "היום אם בקולו תשמעון" ".
 • "על האדם לחיות בתודעה של זיכרון- של מחשבה על ההווה במבט לאחור, להביט במעשיו ולחשוב, האם מה שאני עושה כעת היה כדי?"
 • "מצד אחד צריך לתפוס את המוות כדבר ממשי, לא כאשליה, ומצד שני מה שמת בעצם מעולם לא היה קיים, מה שבאמת קיים מעצם הגדרתו לא יכול למות"
 • "אני חושב שהיום יש הרבה נשמות חדשות, כיום ברוך ה' יש באמת צירופים חדשים, חידושים במובן המקורי והעמוק ביותר של המילה."
 • "יותר מדי מדברים על אלוהים ,פחות מדי על האדם."
 • "ההבדל שבין הקוף לאדם, הוא קטן ביחס להבדל שבין אדם לצדיק".
 • "האידיאולוגיה היא תודעה כוזבת המנותקת מן המציאות"