תבנית:!

| התבנית מיועדת לשימוש בטבלאות בתוך תבניות.

ראו עזרה:תבניות.