תבנית:ארכיון

יש להשתמש בתבנית זו לבניית תבניות שיש להכלילן בדפי ארכיון של דיונים או הצבעות. התבנית אינה מיועדת ליוצרי הדפים, אלא ליוצרי התבניות - אמנם ניתן להשתמש בתבנית כשלעצמה, אבל כך מאבדים את יכולת ההחלפה המהירה של הכותרת או הקטגוריה.

תחביר התבנית

עריכה

{{ארכיון|כותרת=כותרת|מידע=מידע|קטגוריה=קטגוריה|מיון בקטגוריה=מיון בקטגוריה}}

  • הפרמטר "כותרת" מכיל את כותרת הדף, אך אם היא לא צוינה, תופיע כותרת ברירת המחדל "דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה." לאחריה יופיע קו אופקי.
  • הפרמטר "מידע" מכיל את המידע המאורכב, אך אם אין מידע מאורכב, יוצג המשפט "ראו גרסאות קודמות של דף זה".
  • הפרמטר "קטגוריה" מכיל את שם הקטגוריה (לא כולל מרחב השם) שיש להכליל בה את הארכיון. אם הוא לא מצוין, אין הכללה בקטגוריה.
  • הפרמטר "מיון בקטגוריה" מכיל את השם שבו יצורף הדף לקטגוריה, וימוין בה. אם הוא לא מצוין, הדף ממוין בשמו (ללא מרחב השם שלו).
  • לאחר השימוש בתבנית זו יש לוודא שכל המידע אכן מוצג - אם לאו, יש צורך להסיר תווים אופקיים ("|") מיותרים מהערך.
  • שימו לב: התבנית אינה מוגבלת באורך המלל, אבל נקטעת כשיש סימן "|", ואינה פועלת כשיש סימן "[" פתוח.

דוגמאות לשימוש בתבנית

עריכה
קוד ויקי תוצאה
{{ארכיון}}

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הדף או הנושא הנידון, או במזנון. אם ברצונכם לחדש את ההצבעה, הוסיפו לשמה "סיבוב שני" (או החליפו סיבוב שני בשלישי, וכו'). אין לערוך דף זה.


{{ארכיון|כותרת=נא לא לערוך דף זה.

----}}

נא לא לערוך דף זה.


{{ארכיון|מידע=

=== הצבעה ===
* {{נגד}}
* {{נגד}}
* {{בעד}}
}}

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הדף או הנושא הנידון, או במזנון. אם ברצונכם לחדש את ההצבעה, הוסיפו לשמה "סיבוב שני" (או החליפו סיבוב שני בשלישי, וכו'). אין לערוך דף זה.


הצבעה

  • נגד
  • נגד
  • בעד