תבנית:הבהרת חשיבות

{{הבהרת חשיבות עם זמן|זמן=יום נוכחי}}.חודש נוכחי}}.שנה נוכחית}}}}