תבנית:כישורי שפה צבע 1

יש להכליל תבנית זו כדי לקבל את הצבע הראשון בתבניות כישורי השפה לפי רמת הידיעה של השפה. הצבע הראשון משמש כצבע הגבול של טבלת הידיעה של השפה, וכן כצבע הרקע של התא הראשון שלה, המכיל את שם השפה ואת רמת הידיעה.

תחביר התבניתעריכה

{{כישורי שפה צבע 1|הרמה במספר או באות}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקיעריכה

{{כישורי שפה צבע 1|N}}

תוצאהעריכה

6EF7A7