תבנית:כישורי שפה צבע 2

יש להכליל תבנית זו כדי לקבל את הצבע השני בתבניות כישורי השפה לפי רמת הידיעה של השפה. הצבע השני משמש כצבע הרקע של התא הראשון של טבלת הידיעה של השפה, המכיל את הטקסט בשפה המצביע על רמת הידיעה.

תחביר התבניתעריכה

{{כישורי שפה צבע 2|הרמה במספר או באות}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקיעריכה

{{כישורי שפה צבע 2|N}}

תוצאהעריכה

C5FCDC