תבנית:כישורי שפה ראשי

תבנית זו מיועדת להצגת שורה של שפה אחת בתוך כישורי השפה. התבנית אינה מיועדת למשתמשי קצה של תבניות כישורי השפה, אלא רק ליוצרי תבניות המציגות כישורי שפה.

תחביר התבניתעריכה

{{כישורי שפה ראשי|קוד השפה|רמת הידיעה של השפה}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

הערה: הפרמטרים מוצגים משמאל לימין.

{{כישורי שפה ראשי|he|N}}