תבנית:כישורי שפה שם רמה

יש להכליל תבנית זו כדי לקבל את השם בעברית של רמה מסוימת בתבניות כישורי השפה. השם מופיע בקטגוריות של הרמה הזו.

תחביר התבניתעריכה

{{כישורי שפה שם רמה|הרמה במספר או באות}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקיעריכה

{{כישורי שפה שם רמה|N}}

תוצאהעריכה

דיבור כשפת אם