תבנית:להסיר הגנה התקבל

על מפעיל מערכת להחליף בתבנית זו את התבנית להסיר הגנה, אם הוא קיבל את הנימוק והסיר את ההגנה מהדף.

תחביר התבניתעריכה

{{להסיר הגנה התקבל|משתמש=משתמש|סיבה=סיבה|מפעיל מערכת=מפעיל המערכת שקיבל את הטענה והסיר את ההגנה}}

הפרמטרים "סיבה" ו"משתמש" צריכים להיות אותם הפרמטרים שהועברו לתבנית להסיר הגנה.

דוגמאות לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקי תוצאה
{{להסיר הגנה התקבל|מפעיל מערכת=מפעיל מערכת}}

הוויקימצטט שהציב תבנית זו היה סבור שהדף שדף השיחה הזה שייך לו כבר לא צריך להיות מוגן.

מפעיל המערכת מפעיל מערכת קיבל את דעתו והסיר את ההגנה על הדף.

{{להסיר הגנה התקבל|סיבה=הערך היה מוגן זמן רב|מפעיל מערכת=מפעיל מערכת}}

הוויקימצטט שהציב תבנית זו היה סבור שהדף שדף השיחה הזה שייך לו כבר לא צריך להיות מוגן. הסיבה לבקשתו זו הייתה: הערך היה מוגן זמן רב.

מפעיל המערכת מפעיל מערכת קיבל את דעתו והסיר את ההגנה על הדף.

{{להסיר הגנה התקבל|משתמש=משתמש|סיבה=הערך היה מוגן זמן רב|מפעיל מערכת=מפעיל מערכת}}

הוויקימצטט שהציב תבנית זו (משתמש) היה סבור שהדף שדף השיחה הזה שייך לו כבר לא צריך להיות מוגן. הסיבה לבקשתו זו הייתה: הערך היה מוגן זמן רב.

מפעיל המערכת מפעיל מערכת קיבל את דעתו והסיר את ההגנה על הדף.