יש להכליל תבנית זו בדפים מוגנים לזמן ממושך או לצמיתות.

תחביר התבנית

{{מוגן|סיבה=סיבת ההגנה}}

הפרמטר "סיבה" אינו חובה, אך אם אינו קיים, יש לפרט את סיבת ההגנה בדף השיחה של הדף המוגן.

דוגמאות לשימוש בתבנית

קוד ויקי תוצאה
{{מוגן}}
דף זה מוגן מפני עריכות
מפעילי המערכת נאלצו להפוך דף זה לדף מוגן מפני עריכות. לפרטים וסיבות עיינו בדף הגרסאות הקודמות ובדף השיחה.
אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף (להוסיף מידע, להסיר מידע, או כל שינוי אחר), אנא ציינו זאת בדף השיחה, ושם גם המקום לטעון שהדף אינו צריך להיות מוגן.
{{מוגן|סיבה=הדף הושחת פעמים רבות}}
דף זה מוגן מפני עריכות
מפעילי המערכת נאלצו להפוך דף זה לדף מוגן מפני עריכות. סיבת ההגנה היא: הדף הושחת פעמים רבות.
אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף (להוסיף מידע, להסיר מידע, או כל שינוי אחר), אנא ציינו זאת בדף השיחה, ושם גם המקום לטעון שהדף אינו צריך להיות מוגן.