תבנית:עוגן

שימושעריכה

{{עוגן|שם עוגן}}

דוגמהעריכה

בלה
בלה
{{עוגן|מקום מעניין בטקסט}}'''מעניין!'''
צריך
שיהיה
פה
הרבה
טקסט
כדי
שאפשר
יהיה
לשים
לב
שהקישור 
מקפיץ
למקום
הרצוי
[[#מקום מעניין בטקסט]]
בלה
בלה

תוצאהעריכה

בלה

בלה

מעניין!

צריך

שיהיה

פה

הרבה

טקסט

כדי

שאפשר

יהיה

לשים

לב

שהקישור

מקפיץ

למקום

הרצוי

#מקום מעניין בטקסט

בלה

בלה

הערהעריכה

תבנית זו עושה שימוש ב-DIV ולא ב-SPAN, כי אקספלורר ועוד כמה לא מוכנים לקשר לSPAN (ולא לA) בתוך טבלה, ואילו לDIV הם כן מוכנים.

אולם, DIV שובר רשימות ומשבש להן את העיצוב; בשביל שימוש ברשימות יש את תבנית:עוגן2.