תבנית:ציטוט היום

Straight Quotation Mark.svg להביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל ואמות ואוסיף ללכת. Straight Quotation Mark.svg
נתן אלתרמן

תבנית זו מציגה את ציטוט היום והיא מתעדכנת אוטומטית מדי יום ביומו.

שימו לב: לעריכת הציטוט הספציפי יש לעדכן את התבנית הספציפית - {{ציטוט היום 16 ביולי - סדרה 2}}.

לפרטים נוספים ראו את מיזם ציטוט היום.