תבנית:ציטוט היום ארכיון חודש

יש להכליל תבנית זו כאחת מטבלאות ארכיון החודש של ציטוט היום.

תחביר התבניתעריכה

{{ציטוט היום ארכיון חודש|שם חודש הציטוט}}