תבנית:ציטוט היום ארכיון יום

יש להכליל תבנית זו כשורה בטבלת ארכיון החודש של ציטוט היום.

תחביר התבניתעריכה

{{ציטוט היום ארכיון יום|יום הציטוט בספרה אחת או שתיים|שם חודש הציטוט}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

{{ציטוט היום ארכיון יום|9|פברואר}}