תבנית:ציטוט היום חודש ניווט

תבנית זו יוצרת שורה של חודש בניווט בציטוט היום.