תבנית:ציטוט היום שנת ניווט

תבנית זו יוצרת שורה של שנה בניווט בציטוט היום.

תחביר התבניתעריכה

{{ציטוט היום שנת ניווט|השנה}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

{{שנת ניווט בארכיון חודשים|2004}}