תבנית:ציטוט היום 10 באוגוסט - סדרה 2

אנו מחפשים דברים אחרים משום שאין אנו מבינים את השימוש באלה שלנו, ויוצאים אל מחוץ לעצמנו משום שאין אנו יודעים את הנעשה בתוך תוכנו.
מישל דה מונטן