פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg הנחה לא נכונה היא שקרית בהכרח, אך הנחה נכונה אינה מייצגת בהכרח את האמת. Straight Quotation Mark.svg
עמנואל קאנט