תבנית:ציטוט היום 11 באוקטובר

הנשים אינן מקיימות יחסי מין עם גברים, אלא עם מושגים: עם העוצמה ועם האופנה, עם הממון ועם המוניטין.
ז'אן דוטור