תבנית:ציטוט היום 11 בדצמבר - סדרה 2

אדם השואל 'מה חובתי' ולא 'מה זכותי' – עולמו שונה לגמרי.
הרב משה צבי נריה