פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg כיבוש עצמי הוא הניצחון הגדול ביותר. Straight Quotation Mark.svg
אפלטון