פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg אין בנמצא דעה קדומה כה מעוגנת בדעתנו כמו המחשבה שאנו משוחררים מכל דעה קדומה. Straight Quotation Mark.svg
ויליאם הזליט