תבנית:ציטוט היום 14 באפריל

אין בנמצא דעה קדומה כה מעוגנת בדעתנו כמו המחשבה שאנו משוחררים מכל דעה קדומה.
ויליאם הזליט