תבנית:ציטוט היום 14 בינואר

הייתה לי אהבה שהלכה על פני מים רבים, הייתה והמים הם ים שחציו מים וחציו פני חרבה.
"קינת הרמש הצבעוני", מאת יאיר הורביץ