פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg להשתומם הוא סימן ההיכר האמיתי של פילוסוף. Straight Quotation Mark.svg
אפלטון