פתיחת התפריט הראשי

Straight Quotation Mark.svg המצפון הוא שופט היושב בקרבנו; הוא מאיר את נפשותינו כדי שתוכלנה להבדיל בין טוב לרע ובין אמת לכזב. Straight Quotation Mark.svg
לואי פיליפ, רוזן סגור