תבנית:ציטוט היום 15 בדצמבר

כאשר אנו חדלים מלהתיימר להיות מסוגלים לצפות מראש את עתידנו, אנו הופכים אדונים לגורלנו.
קרל פופר